Καιρός

Αυστριακή ταχυδρομική κάρτα (1915) με λεζάντα Θεός ας τιμωρήσει την άπιστη Ιταλία !

Comments are closed.