Επισκέψεις


11
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


11
Unique
Visitors

Αυστριακή ταχυδρομική κάρτα (1915) με λεζάντα Θεός ας τιμωρήσει την άπιστη Ιταλία !

Comments are closed.