Καιρός

Δεκάδες ηγέτες κρατών συμμετείχαν στους εορτασμούς για τη λήξη του πολέμου στο Παρίσι

Comments are closed.