Καιρός

Ροδιά στη Μαγιόρκα 1908, ζωγράφος John Singer Sargent (ΗΠΑ)

Comments are closed.