Καιρός

Το κτήμα έχει 1000 περίπου ροδιές της ποικιλίας Wonderful και 200 δένδρα της ποικιλίας Acco

Comments are closed.