Επισκέψεις


8
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


8
Unique
Visitors

Επιτοίχια μαρμάρινη πλάκα μνήμης για τους φονευθέντες του βομβαρδισμού της 28ης Οκτωβρίου 1940 στον περίβολο

Comments are closed.