Επισκέψεις


12
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


12
Unique
Visitors

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 παρατηρήθηκε στη χώρα μας η σταδιακή μετάλλαξή της σε τόπο ηχορυπαρό

Comments are closed.