Επισκέψεις


23
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


23
Unique
Visitors

Η καθημερινότητα ενός ζωγράφου και η σχέση του με τον αγαπημένο του φίλο ήταν η θεματική που κινήθηκε το έργο

Comments are closed.