Καιρός

Η κηδεία του έμεινε ιστορική, καθώς τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία,ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο

Comments are closed.