Καιρός

Η προτομή του Κ. Παλαμά (έργο του Κων. Δημητριάδη »του Παρισινού» 1943)

Comments are closed.