Καιρός

Ο Κωστής Παλαμάς στο γραφείο του σε φωτογραφία του 1934

Comments are closed.