Καιρός

Προσωπογραφία Κωστή Παλαμά, 1943. Ελαιογραφία του ζωγράφου Ερνέστου Κάρτερ

Comments are closed.