Καιρός

Η έκθεση περιλαμβάνει και σκηνογραφική αναπαράσταση του γραφείου του στην Τράπεζα της Ελλάδος

Comments are closed.