Επισκέψεις


14
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


14
Unique
Visitors

Ο πρωθυπουργός της πρώτης μεταπολιτευτικής κυβέρνησης Κ.Καραμανλής με τον υπουργό Συντονισμού Ξ.Ζολώτα (δεξιά)

Comments are closed.