Καιρός

Κάποιοι από τους πολλούς μουσικούς του δρόμου στην Πράγα (φωτ. Χ.Μαυροπούλου)

Comments are closed.