Καιρός

Στους κήπους του Κάστρου του Τσέσκι Κρούμλοβ (φωτ. Α.Σπηλιώτης)

Comments are closed.