Επισκέψεις


22
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


22
Unique
Visitors

Το Κάρλοβι Βάρι τον 14ο αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική Πόλη» (φωτ. Δ.Φάκος)

Comments are closed.