Καιρός

Το Τσέσκι Κρούμλοβ είναι στον κατάλογο των μνημείων της ΠΠΚτης Unesco (φωτ. Α.Σπηλιώτης)

Comments are closed.