Καιρός

Σπύρος Βρεττός, Τίνα Παπασωτηροπούλου μετά την παράσταση

Comments are closed.