Καιρός

Συνηθισμένες εικόνες σε κεντρικές περιοχές της Πάτρας (περιοχή Αγ. Σοφίας)

Comments are closed.