Καιρός

Στο μέσον ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δ. Αιβαλής και δεξιά του η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαστοράκου

Comments are closed.