Επισκέψεις


15
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


15
Unique
Visitors

Πήλινο ειδώλιο που αποδίδει το σύμπλεγμα Έρωτα και ψυχής. Στην πίσω όψη είναι χαραγμένη η λέξη ΕΡΟC

Comments are closed.