Καιρός

Ο Αθ. Λερούνης ήρθε στην Πάτρα μετά από 21 χρόνια αλλά υποσχέθηκε να ξαναέρθει σύντομα…

Comments are closed.