Καιρός

Στο ψυχόδραμα, δημιουργείται ένας χώρος, όπου μπορούμε να γνωριστούμε ανακαλύπτοντας αυτά που μας ενώνουν

Comments are closed.