Καιρός

Για ώρες στη θάλασσα, χωρίς βοήθεια, λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας !

Comments are closed.