Καιρός

Η ολιγωρία του κρατικού μηχανισμού κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς οδήγησε σε τραγικά αποτελέσματα

Comments are closed.