Καιρός

Ποιος ελέγχει για την εφαρμογή τους και ποιος τιμωρεί τους παραβάτες _

Comments are closed.