Καιρός

Σε πόσες γωνιές της Ελλάδος δε συναντάμε ξερά κλαδιά, χόρτα και σκουπίδια _ έτοιμο προσάναμα…

Comments are closed.