Καιρός

Τι μπορείς να πεις σε αυτούς που έφυγαν _ αλλά και στους δικούς τους ανθρώπους _

Comments are closed.