Καιρός

Απόφθεγμα Χ. Γκιμπράν

Comments are closed.