Καιρός

Khalil Gibran (αυτοπροσωπογραφία 1911)

Comments are closed.