Επισκέψεις


10
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


10
Unique
Visitors

Οι άνδρες Καλάς μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα φορούσαν χιτώνιο-σάκο που το ονόμαζαν Σακάτσι

Comments are closed.