Καιρός

Τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούν οι Καλάς είναι τύμπανα, νταούλια, φλογέρες, λύρες και διπλοί αυλοί

Comments are closed.