Καιρός

Το εξώφυλλο του βιβλίου Ο Προφήτης και ο κήπος του Προφήτη του Χ. Γκιμπράν

Comments are closed.