Καιρός

Κι όμως δεν είναι εικαστική παρέμβαση ….

Comments are closed.