Καιρός

Η ομιλία ήταν αφορμή για επιπλέον συζήτηση στο τέλος, εδώ ο ομιλητής με τον Χρήστο Δελημάρη

Comments are closed.