Καιρός

Μεταξύ των άλλων παρέμβαση κατά τη συζήτηση έκανε και ο Σάκης Κάπαρης (μέσον πρώτης σειράς)

Comments are closed.