Καιρός

Τα κλαδιά μαζεύτηκαν σε σωρούς

Comments are closed.