Καιρός

Χρήστος Τσαρούχης, κιθάρα, “Γύρω από μια κιθάρα” 29.5.18

Comments are closed.