Καιρός

Όταν ακόμα δεν ξέραμε τις συνέπειες του καπνίσματος..πίνακας του Vincent van Gogh (1888)

Comments are closed.