Καιρός

Έρως και Ψυχή, Αντόνιο Κανόβα, Μουσείο του Λούβρου

Comments are closed.