Καιρός

Εκρηκτική η κατάσταση λόγω άθλιων συνθηκών και απώλειας της ελπίδας

Comments are closed.