Καιρός

Δεν περιλαμβάνονται οι βόρειες περιοχές του Δήμου Πατρέων στην απόκτηση δικτύου αποχέτευσης

Comments are closed.