Καιρός

Γεραλής Απόστολος-Τα αυγά της Λαμπρής, 1938

Comments are closed.