Καιρός

Γυναίκες της φυλής των Καλλάς στο χωριό Krakal

Comments are closed.