Καιρός

Πίνακας του Ισπανού ζωγράφου Joaquin Sorolla y Bastida (1908)

Comments are closed.