Καιρός

Στη θάλασσα, ζωγραφικό σχόλιο του Π. Καρώνη, λάδι σε χαρτόνι 28×34 εκ

Comments are closed.