Καιρός

Τη νύχτα που έλαμψε το Άστρο.. του Κ. Κυριακόπουλου (2011)

Comments are closed.