Καιρός

Το μικρό καίκι που ονειρευόταν να γίνει πλοίο του Κ. Κυριακόπουλου (2011)

Comments are closed.