Καιρός

Οι μαθητές της Γ2 σε αναμνηστική φωτογραφία με το δάσκαλο τους Ν. Παπαδόπουλο και το συγγραφέα Κ. Κυριακόπουλο

Comments are closed.