Καιρός

Ψηλά στον ουρανό, ζωγραφικό σχόλιο του Π. Καρώνη, λάδι σε χαρτόνι 15×30 εκ.

Comments are closed.